wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Rozstrzygnięto „Konkurs na najaktywniejszy Oddział SEP”

Centralna Komisja Oddziałów i Kół SEP pod przewodnictwem kol. Andrzeja Klaczkowskiego ogłosiła wyniki „Konkursu na najaktywniejszy Oddział SEP” za lata 2019– 2021. W konkursie uczestniczyły następujące Oddziały: Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji, a także Krakowski, Nowohucki, Piotrkowski, Poznański, Radomski i Wrocławski.

Uroczyste wręczenie statuetek oraz dyplomów nastąpi podczas obrad XL WZD w Bydgoszczy. Gratulujemy wyróżnionym Oddziałom.