wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Sąsiedzi Polski budują nowy blok jądrowy

W elektrowni Dukowany w 2036 r. ma ruszyć nowy blok jądrowy

W elektrowni Dukowany w 2036 r. ma ruszyć nowy blok jądrowy

Do przetargu na budowę nowego bloku w elektrowni jądrowej Dukovany w Czechach dopuszczono trzy grupy:  EDF z Francji, Westinghouse ze Stanów Zjednoczonych oraz Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) z Korei Południowej. Nowa jednostka ma być gotowa do 2036 r.

Przygotowania do budowy nowego bloku jądrowego w elektrowni Dukovany trwają od kilku lat. W czerwcu 2021 r. trzy grupy: francuski EDF, amerykański Westinghouse i koreański KHNP otrzymały od czeskiego koncernu CEZ (kontrolowanego przez czeski Skarb Państwa) prośbę o udostępnienie informacji dotyczących bezpieczeństwa. Pytania dotyczyły m.in. struktury własnościowej, łańcucha dostaw, powiązań zainteresowanych podmiotów z państwem, informacji o ewentualnych problemach z realizacją projektów, o możliwych zarzutach i wszelkich innych problemach związanych z projektami dotyczącymi energii jądrowej, transferem technologii oraz know-how.

(www.wnp.pl)