wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

SEP pomaga Ukrainie!

Pomoc Ukrainie

Centralna Komisja ds. Członków Zwyczajnych wyszła z inicjatywą zorganizowania
akcji pomocy dla dotkniętych tragedią wojny obywateli Ukrainy.

Celem akcji jest zebranie funduszy z dobrowolnych datków od oddziałów,
członków wspierających i indywidualnych naszego Stowarzyszenia. Wszystkie pozyskane
środki zostaną przekazane organizacji charytatywnej na zakup leków lub innych
najpotrzebniejszych produktów.

Zwracamy się do Koleżanek i Kolegów Prezesów Oddziałów o włączenie się
w pomoc potrzebującym Ukraińcom.

Wpłat można dokonywać na konto:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
Bank Zachodni WBK S.A. nr 17 1500 1777 1217 7011 1380 0000
z dopiskiem „pomoc Ukrainie”.

 (źródło: sep.warszawa.pl)