wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Słowacja rozbuduje elektrownię jądrową Bohunice

Jadrová Energetická Spoločnosť Slovenska (JESS) złożyła do słowackiego regulatora jądrowego (ÚJD – Úrad Jadrového Dozoru) wniosek o wydanie zezwolenia lokalizacyjnego dotyczącego budowy nowego bloku jądrowego w EJ Bohunice.
JESS jest spółką utworzoną w celu rozbudowy wspomnianej elektrowni. Udziały w niej zostały podzielone pomiędzy słowackie przedsiębiorstwo państwowe zajmujące się odpadami jądrowymi (JAVYS – Jadrova a Vyradovacia Spolocnost) a czeski koncern energetyczny ČEZ w stosunku 51% : 49%. Nowy blok ma być budowany od 2031 r. W 2025 r. JESS chciałoby złożyć wniosek o zezwolenie na budowę obiektu jądrowego, jednak nie wiadomo jeszcze, kto rozwiąże problemy technologicznie reaktora. Słowacja eksploatuje w tej chwili dwa bloki jądrowe w EJ Bohunice V2 oraz dwa w EJ Mochovce, kolejne dwa w tej ostatniej są właśnie na ukończeniu – wszystkie są typu WWER-440 W-213. Po ukończeniu rozbudowy EJ Mochovce kraj ten stanie się samowystarczalny energetycznie.
(źródło: cire.pl)