wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Świdnik kupuje autobusy wodorowe

Świdnik ogłosił przetarg na zakup trzech autobusów wodorowych o długości ok. 12 m. Na ich dostawy mają się odbyć w ciągu 12 miesięcy. Zakup jest dofinansowany z programu Zielony Transport Publiczny. Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie trzech fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów wodorowych o długości 11,5-12,5 m. Pojazdy mają być przystosowane do min. 15-letniej eksploatacji. Pojemność określono na min. 85 pasażerów, z czego 29 na miejscach siedzących (w tym dwa uchylne). Wymagany układ drzwi to: 2-2-2. Pojazd powinien mieć niską podłogę na całej długości przewidzianej dla pasażerów stojących, a wejście powinno znaleźć się na wysokości maks. 325 mm. Przewidziano wydzieloną przestrzeń na wózek, miejsce pod montaż biletomatu. Pojazdy będą klimatyzowane. Wymagane są: ogrzewanie wodne wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia układu napędowego i pompa ciepła, porty USB do ładowania urządzeń mobilnych, okna przesuwne bądź uchylne, poręcze w kolorze żółtym (lub innym uzgodnionym z zamawiającym), system informacji pasażerskiej z tablicami LCD i LED, system automatycznych zapowiedzi, nagłośnienie, biletomat na karty, monitoring z kamerami wewnętrznymi i zewnętrznymi, system liczenia pasażerów.
Termin składania ofert mija 14 lipca. Startować mogą firmy, które wykażą, że dostarczyły – także na testy – co najmniej jeden autobus wodorowy, który w czasie jazd liniowych pokonał min. 1000 km. O wyborze zdecydują cena (80%) oraz właściwości techniczno-eksploatacyjne (20%). Pod uwagę brane będą okres gwarancji i rękojmi całopojazdowej, okres gwarancji i rękojmi na ogniwa wodorowe, zużycie wodoru, podział szyby przedniej.

(źródło: cire.pl)