wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Gorzowskiego SEP im. kol. mgr. inż. Jerzego Szmyta

Dnia 24 czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Gorzowskiego SEP oraz jubileusz 45-lecia Oddziału Gorzowskiego SEP. Prezes kol. Eugeniusz Kaczmarek powitał delegatów i gości, wiceprezesa SEP, a jednocześnie przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Rady w Poznaniu kol. Kazimierza Pawlickiego i wiceprezesa SEP i jednocześnie redaktora naczelnego Wiadomości Elektrotechnicznych dr. inż. Krzysztofa Wolińskiego oraz prezesa Oddziału Poznańskiego SEP kol. Aleksandrę Rakowską.

Dalszą część WZO tradycyjnie poprowadził delegat kol. Janusz Buraczewski, który poprosił o przedstawienie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Po krótkiej dyskusji przyjęto sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi Oddziału. W czasie pracy Komisji Skrutacyjnej prezes Eugeniusz Kaczmarek przedstawił sprawozdanie za mijającą kadencję.