wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Węgiel z kopalni przewiezie PKP Cargo

pkp cargo

Ponad 4 mln ton węgla z kopalń TAURON przewiezie PKP CARGO transportem kolejowym zarówno do elektrowni i elektrociepłowni Grupy TAURON, jak i do innych odbiorców na terenie całego kraju. Spółki podpisały nowe umowy transportowe o wartości przekraczającej 100 mln zł. Oferty złożone przez PKP CARGO zostały wybrane jako najkorzystniejsze w przetargu ogłoszonym przez firmę TAURON Wydobycie.
Spółki podpisały  dwie umowy na przewozy kolejowe węgla o łącznej szacowanej wartości szacowanej na blisko 107 mln zł. Umowy obowiązują do kwietnia 2023 r. PKP CARGO będzie realizować przewozy łącznie 4,4 mln ton węgla z trzech kopalń TAURON.

Do obsługi kontraktu PKP CARGO wykorzystywać będzie standardowe wagony węglarki serii Ea oraz specjalistyczne wagony samowyładowcze typu Fa.

(źródło: media.tauron.pl)