wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 01/2021

PATRON ROKU 2021 W SEP

 • Słowo wstępne prezesa SEP
 • Słowo wstępne prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP
 • Kalendarium życia i pracy naukowej prof. Jerzego Ignacego Skowrońskiego
 • Profesor Jerzy Ignacy Skowroński (1901-1986) Krzysztof Kogut
 • Wrocławska Szkoła Materiałoznawstwa Elektrycznego  – prof. Jerzy Ignacy Skowroński
 • Profesor Jerzy Ignacy Skowroński, działacz i Członek Honorowy SEP – Patron Roku 2021
 • Oddział Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu
 • Prof. Jerzy Ignacy Skowroński – współtwórca Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych SEP
 • Działalność Profesora Jerzego Ignacego Skowrońskiego we Wrocławskim Towarzystwie Naukowym
 • Komitet Honorowy obchodów Roku SEP 2021 Profesora Jerzego Ignacego Skowrońskiego
 • Komitet Organizacyjny uroczystości inauguracji Roku Profesora Jerzego Ignacego Skowrońskiego
 • Program Uroczystości Inauguracji Roku Profesora Jerzego Ignacego Skowrońskiego

ANALIZY – BADANIA – PRZEGLĄDY

 • Nowoczesne układy telemechaniki i wykrywania zwarć jako element wdrażania automatyzacji w sieci średniego napięcia – praktyczne rozwiązania (DOI 10.15199/74.2021.1.1) Łukasz Kajda, Marcin Tarasiuk
 • Stan i tendencje rozwojowe w konstrukcji rozdzielnic niskiego napięcia Ryszard Batura, Stanisław Olszewski
 • Projektowanie wnętrzowych stacji transformatorowych SN/nn przeznaczonych do kompensacji prądów pojemnościowych w głębi sieci i dla fotowoltaiki Mirosław Schwann

OPRACOWANIA – WDROŻENIA – EKSPLOATACJA

 • Ochrona odgromowa drzew Krystian Leonard Chrzan
 • Nowe rozporządzenie BHP pracy przy urządzeniach energetycznych – stare maniery wprowadzania w 2020 r. Bogumił Dudek
 • Rozwój energetyki w Etiopii Stefan Gierlotka

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA

CO PISZĄ INNI