wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 01/2024

PATRON ROKU 2024 W SEP

PATRON ROKU 2024 W SEP Słowo wstępne prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich Sławomira Cieślika z okazji ustanowienia roku 2024 Rokiem Stefana Ciszewskiego ………………………………………… 3

Słowo wstępne prezesa Oddziału Bydgoskiego SEP Pawła Balińskiego z okazji ustanowienia roku 2024 Rokiem Stefana Ciszewskiego (Słowo wstępne prezesa Oddziału Bydgoskiego SEP Pawła Balińskiego z okazji ustanowienia roku 2024 Rokiem Stefana Ciszewskiego) ………………………………………… 4

Patron SEP w roku 2024 inż. Stefan Ciszewski – twórca przemysłu elektrotechnicznego w odrodzonej Bydgoszczy
Janusz Nowastowski ………………………………………… 5

Patron SEP w roku 2024 inż. Stefan Ciszewski – twórca przemysłu elektrotechnicznego w odrodzonej Bydgoszczy
Janusz Nowastowski ………………………………………… 5

ANALIZY–BADANIA–PRZEGLĄDY

ESWSE – Elektroniczny System Wspomagania Skutecznej Ewakuacji
DOI: 10.15199/74.2024.1.1
Wojciech Walendziuk, Maciej Słowik, Dariusz Jańczak, Krzysztof Konopko, Andrzej Zankiewicz, Maciej Sadowski, Małgorzata Gulewicz, Marek Klimowicz ………………………………………… 8

Laboratorium Techniki Wysokich Napięć im. prof. Andrzeja Sowy – historia i stan aktualny
DOI: 10.15199/74.2024.1.2
Jarosław Wiater, Marek Garbaruk ………………………………………… 13

Energetyka jądrowa i wodorowa – perspektywy mariażu
DOI: 10.15199/74.2024.1.3
Jacek Nowicki ………………………………………… 16

Różnice w transformatorach i dławikach kompensacyjnych mające wpływ na eksploatację i trwałość użytkowania
DOI: 10.15199/74.2024.1.4
Jacek Dziura ………………………………………… 21

OPRACOWANIA–WDROŻENIA–EKSPLOATACJA

Nierównomierność pola magnetycznego w szczelinie powietrznej hydrogeneratora rewersyjnego
DOI: 10.15199/74.2024.1.5
Jerzy Przybysz ………………………………………… 26

Elektryczne napędy dużych dzwonów
DOI: 10.15199/74.2024.1.6
Stefan Gierlotka ………………………………………… 28

KONFERENCJE–SPOTKANIA–WYDARZENIA ………………………………………… 31

WYDAWNICTWA ………………………………………… 37

CO PISZĄ INNI ………………………………………… 41