wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 02/2024

ANALIZY–BADANIA–PRZEGLĄDY

ESWSE – Elektroniczny System Wspomagania Skutecznej Ewakuacji – oprogramowanie
DOI 10.15199/74.2024.2.1
Maciej Słowik, Wojciech Walendziuk, Małgorzata Gulewicz, Marek Klimowicz, Dariusz Jańczak, Krzysztof Konopko, Andrzej Zankiewicz, Maciej Sadowski………………………………………… 3

Instalacje power-to-x oparte na stałotlenkowych elektrolizerach jako rozwiązania do integracji sektorów – możliwości, wyzwania i dotychczasowe realizacje
DOI 10.15199/74.2024.2.2
Jakub Kupecki ………………………………………… 11

Synchroniczne połączenie 400 kV Polski i Ukrainy przez linię Rzeszów – Chmielnicka – wybrane analizy dotyczące wariantów pracy przewodów odgromowych
DOI 10.15199/74.2024.2.3
Mateusz Szablicki, Agnieszka Dziendziel, Piotr Rzepka, Krzysztof Siwy ………………………………………… 16

OPRACOWANIA–WDROŻENIA–EKSPLOATACJA

Pioruny Catatumbo
DOI 10.15199/74.2024.2.4
Stefan Gierlotka ………………………………………… 22

Układ regulacji mocy dużej farmy fotowoltaicznej
DOI 10.15199/74.2024.2.5
Mirosław Włas, Kacper Chyła, Konrad Seklecki ………………………………………… 26

Nowy system uziemiania sieci SN i transformatory przeznaczone do tego celu
DOI 10.15199/74.2024.2.6
Janusz Sobota, Marcin Porada ………………………………………… 32

LUDZIE ELEKTRYKI ………………………………………… 37

CO PISZĄ INNI ………………………………………… 41