wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 06/2021

AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA

  • Badania funkcjonalne systemów automatyki stacyjnej zgodnych z IEC 61850 (DOI 10.15199/74.2021.6.1) Christian Brauner, Eugenio Carvalheira
  • Innowacyjna koncepcja układu lokalnej rezerwy wyłącznikowej generatorów AutoRANGER – innowacyjna technologia sygnalizacji przepływu prądu zwarcia w sieciach kablowych

NORMALIZACJA

  • Wymagania prawne nowych konstrukcji liczników energii elektrycznej Piotr Makles

ANALIZY – BADANIA – PRZEGLĄDY

  • Strategia rozwoju kraju w „Polskiej polityce energetycznej do 2040 r.” – o czym decydenci winni pamiętać Jerzy Majcher

HISTORIA TESTOWANIA ZABEZPIECZEŃ

  • Historia zabezpieczeń – testowanie przekaźników w latach 50. XX w. (cz. VIII) Mirosław Branczewski

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

  • Historia powstania Oddziału Bialskopodlaskiego SEP wraz z biogramem patrona Oddziału prof. Jana Maksymiuka

KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA

WYDAWNICTWA

CO PISZĄ INNI