wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 09/2020

ANALIZY – BADANIA – PRZEGLĄDY

 • Quality Management of Transmission Power Cable for Safe and Reliable Grid Operation (DOI 10.15199/74.2020.9.1) Edward Gulski, Rogier Jongen, Jarosław Parciak
 • Zabezpieczenia transformatorów olejowych przed wybuchem Michael T. Jobczyk
 • Zabezpieczenia różnicowe linii firmy Schneider Electric w sieciach średnich i wysokich napięć Krzysztof Burek
 • Technologie IoT w energetyce odnawialnej Aleksander Lisowiec, Karol Makowiecki, Andrzej Gacek, Adam Kalinowski, Grzegorz Kowalski, Paweł Michalski, Bożena Dobrowiecka, Mariusz Kucharek, Łukasz Walas, Szymon Czerwiński
 • Nowoczesne metody termografii w systemie monitorowania stanu sieci przesyłowych Filip Ratkowski, Krzysztof Szuchnik

OPRACOWANIA – WDROŻENIA – EKSPLOATACJA

 • Monitorowanie i diagnozowanie rozłączników napowietrznych próżniowych średniego napięcia o konstrukcji zamkniętej trójbiegunowej – proponowane rozwiązania Stanisław Kiszło
 • SOFT – zabezpieczenia od załączania na zwarcie Piotr Olszowiec
 • Połączenia stosowane w układach uziemiających w aspekcie Polskich Norm – skręcanie, spawanie, zgrzewanie egzotermiczne Tomasz Maksimowicz

AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA

 • Elementy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w głębi sieci SN Zdzisław Koszkul
 • Monitoring i analiza jakości energii w zakładach przemysłowych przy zastosowaniu rozwiązań SICAM Power Quality Siemensa Joanna Kamińska, Marcin Lizer
 • Testowanie automatyczne różnicowych zabezpieczeń szyn zbiorczych z wykorzystaniem podejścia systemowego Christopher Pritchard

HISTORIA TESTOWANIA ZABEZPIECZEŃ

 • Historia zabezpieczeń. Wprowadzenie systematycznego testowania przekaźników (część III) Mirosław Branczewski

HISTORIA ELEKTRYKI

LUDZIE ELEKTRYKI

WYDAWNICTWA