wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 10/2022

ANALIZY–BADANIA–PRZEGLĄDY

Zagrożenie pożarowe stacji ładowania samochodów elektrycznych – ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa (DOI 10.15199/74.2022.10.1)

Jarosław Wiater………………………………..3

OPRACOWANIA–WDROŻENIA–EKSPLOATACJA

Stanowisko laboratoryjne do projektowania systemów kontrolno-nadzorczych dla sterowników PL

(DOI 10.15199/13.2022.3.6)

Tomasz Składanek, Marek Suproniuk……………………..7

INFORMACJE FIRMOWE

Innowacyjne rozwiązania oraz urządzenia stosowane w morskich farmach wiatrowych dużych mocy wpływające na: bezpieczeństwo, jakość generowanej energii, stabilność Krajowego Systemu Energetycznego (cz. II)

Aleksander Gul……………………………..11

Wielokanałowe kable hybrydowe do transmisji danych z modułem zasilającym DATA-PTIC-POWER……25

HISTORIA ELEKTROTECHNIKI

Początki techniki prądu przemiennego trójfazowego na ziemiach polskich do końca XIX w. (DOI 10.15199/74.2022.10.3)

Piotr Rataj, Jerzy Hickiewicz………………………….27

LUDZIE ELEKTRYKI

Władysław Dudek (1922-2001) – specjalista trakcji elektrycznej oraz napędu i automatyki urządzeń elektrycznych w górnictwie……………………….32

WYDAWNICTWA……………….34

CO PISZĄ INNI………………..35