wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 11/2023

ANALIZY–BADANIA–PRZEGLĄDY

Odnawialne źródła energii czy energetyka jądrowa – czego potrzeba Polsce?
DOI 10.15199/74.2023.11.1
Andrzej Strupczewski…………………………………3

Detekcja defektów izolacji transformatorów suchych typu cast-coil
DOI 10.15199/74.2023.11.2
Andrzej Mrozik………………………………………….13

Ochrona odgromowa stacji transformatorowej dla pływającej elektrowni fotowoltaicznej
DOI 10.15199/74.2023.11.3
Konrad Sobolewski…………………..…………….16

OPRACOWANIA–WDROŻENIA–EKSPLOATACJA

Nowoczesne oprawy oświetlenia awaryjnego z zastosowaniem akumulatorów LiFePO4
DOI 10.15199/74.2023.11.4
Sandra Wegner ………………………………..….23

INFORMACJE FIRMOWE

Wymagania i możliwości osprzętu kablowego w perspektywie wzmożonego rozwoju sieci
kablowych
………………………………………….……28

KONFERENCJE–SPOTKANIA–WYDARZENIA…………………………31
WYDAWNICTWA………………………………36
CO PISZĄ INNI………………………37