wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 12/2021

ANALIZY – BADANIA – PRZEGLĄDY

  • Zastosowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych wspomaganych lokalnym magazynem energii w obszarach z miejską siecią trakcyjną (DOI 10.15199/74.2021.12.1) Tomasz Buda, Gerard Wiśniewski, Oskar Kreft, Paweł Milewski

OPRACOWANIA – WDROŻENIA – EKSPLOATACJA

  • Koordynacja izolacji obiektów stacyjnych NN w zakresie przepięć atmosferycznych z wykorzystaniem symulacji EMTP. Cz. II Jacek Wasilewski, Grzegorz Dybka, Stanisław Pokora

AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA

  • Testy funkcjonalne automatyki restytucji zasilania instalowanych w głębi sieci SN Tomasz Bednarczyk, Mirosław Branczewski
  • Fałszowanie pomiaru impedancji w sieciach elektroenergetycznych wysokiego napięcia Aleksandra Skuza, Marek Suproniuk

HISTORIA TESTOWANIA ZABEZPIECZEŃ

  • Historia zabezpieczeń – testery zabezpieczeń w latach 70. XX w. Cz. X. Testowanie

HISTORIA ELEKTRYKI POLSKIEJ

LUDZIE ELEKTRYKI

KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA