wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 12/2022

ANALIZY – BADANIA – PRZEGLĄDY

Przyczynek do przeminięcia z wiatrem (DOI 10.15199/74.2022.12.1)

Jerzy Majcher……………………………..4

Zasilanie napędów elektrycznych z magazynów energii elektrycznej i układów fotowoltaicznych (DOI 10.15199/74.2022.12.2)

Jerzy Bakalarczyk ………………………………….9

OPRACOWANIA – WDROŻENIA – EKSPLOATACJA

Doświadczenia eksploatacyjne komunikacji IEC 61850 na przykładzie sterowników zabezpieczeniowych SN i WN e²TANGO (DOI 10.15199/74.2022.12.3)

Wojciech Stępniak, Adam Gawłowski, Sebastian Jaworowicz …………………………………12

Pożary transformatorów wysokiego napięcia (DOI 10.15199/74.2022.12.4)

Jakub Bernatt, Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka, Artur Polak ………………………………………16

AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA

Nowe rozwiązanie pomiarowe dla sieci smart grid (DOI 10.15199/74.2022.12.5)

Kamil Pieczyński ………………………………………22

Schematy koordynacyjne oraz schematy logiczne jako zapis konfiguracji urządzeń EAZ (DOI 10.15199/74.2022.12.6)

Jerzy Scelina, Zdzisław Koszkul ……………………………25

INFORMACJE FIRMOWE

Remedium na rewolucję w odnawialnej energii ……………………………….32

HISTORIA TESTOWANIA ZABEZPIECZEŃ

Historia zabezpieczeń – testowanie urządzeń w latach 90. XX w. (cz. XIV) (DOI 10.15199/74.2022.12.7)…………………………..35

PRZEMYSŁ

5 lat PGE Energia Ciepła dla zmiany ciepłownictwa w Polsce Sławomir Cieślik……………………40

KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA…………………………….42

CO PISZĄ……………………………..46

INNI INDEKS AUTORÓW 2022 …………………………52