wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 2/2023

ANALIZY – BADANIA – PRZEGLĄDY

Cyberbezpieczeństwo w systemach sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych

DOI 10.15199/74.2023.2.1

Waldemar Dołęga……………….3

OPRACOWANIA–WDROŻENIA–EKSPLOATACJA

Badania eksploatacyjne izolacji urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia

DOI 10.15199/74.2023.2.2  

Jerzy Przybysz…………..10

Omówienie zagadnień dotyczących stabilności systemów połączonych ENTSO-E na przykładzie doświadczeń awarii w 2021 r. Część I. Awaria 8 stycznia 2021 r.

DOI 10.15199/74.2023.2.3

Marek Głaz, Robert Trębski…………………………………14

Nowa rodzina przetwornic statycznych typu PSNK-1

DOI 10.15199/74.2023.2.4

Dominik Miksa, Wiktor Durma………..19

Porównanie procesów starzeniowych rozdzielczych transformatorów i dławików kompensacyjnych

DOI 10.15199/74.2023.2.5

Jacek Dziura……….21

LUDZIE ELEKTRYKI

Zasłużeni Ślązacy w elektrotechnice

Stefan Gierlotka……………….25

Okrągłe rocznice urodzin wybitnych elektrotechników: Brunona Abakanowicza (1852-1900), Stanisława Olszewskiego (1852-1898), Juliusza Lilienfelda (1882-1963), Mariana Hoffmanna (1922-2010)

Piotr Rataj, Przemysław Sadłowski, Lidia Serbin-Zuba, Jerzy Hickiewicz…………………31

Ryszard Kozioł (1930-1999)…………………….38

Dr inż. Alfons Czartoszewski (1927-2022)………….39

WYDAWNICTWA……..40

CO PISZĄ INNI……..42

Wszystkie artykuły dostępne w prenumeracie lub na Portalu Informacji Technicznych