wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 4/2023

ANALIZY–BADANIA–PRZEGLĄDY
Wybrane doświadczenia użytkowania prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych
DOI 10.15199/74.2023.4.1
Kazimierz Bieliński, Jarosław Kaniewski……………………………………….3

Nowy standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2/HEVC w Polsce
DOI 10.15199/74.2023.4.2
Kazimierz W. Kamuda……………………………………7

Ochrona obiektów jądrowych przed nielegalnym pozyskiwaniem materiałów jądrowych
DOI 10.15199/74.2023.4.3
Krzysztof Rzymkowski…………………………..15

Eliminacja zagrożenia pożarowego systemów z akumulatorami litowymi
DOI 10.15199/74.2023.4.4
Jacek Świątek………………….20

OPRACOWANIA–WDROŻENIA–EKSPLOATACJA
Integracja centrali alarmowej firmy Satel ze sterownikiem PLC firmy Siemens
DOI 10.1199/13.2022.3.5
Radosław Majewski, Marek Suproniuk……………………………………26

Chłodzenie wnętrzowych stacji transformatorowych SN/nn dla fotowoltaiki
DOI 10.15199/74.2023.4.5
Mirosław Schwann……………..30

NORMALIZACJA
Działalność Komitetu Technicznego 70 ds. Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
DOI 10.15199/74.2023.4.6
Wojciech Szweicer, Patrycja Piekut…………….33

INFORMACJE FIRMOWE

Magazyn energii dopasowany do rynku………………37

LUDZIE ELEKTRYKI……………..38

KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA……40

WYDAWNICTWA…..44

CO PISZĄ INNI ….47