wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 5/2022

SEMINARIUM SZKOLENIOWE ELSEP

XIX Seminarium szkoleniowe – ELSEP 2022……3

Aktualne potrzeby eksploatacyjne sieci i urządzeń SN – zjawisko ferrorezonansu (DOI 10.15199/74.2022.5.1)

Dariusz Sajewicz, Mariusz Radziszewski……………………….4

Funkcje i znaczenie mikrosieci w systemie elektroenergetycznym (DOI 10.15199/74.2022.5.2)

Krzysztof Burek……8

Wpływ transformacji energetycznej na sieci nn – przyczyny, skutki i optymalne rozwiązania wybranych problemów jakości zasilania (DOI 10.15199/74.2022.5.3)

Roman Jałoza…..14

Weryfikacja zabezpieczeń nadprądowych w mikrosieci AC niskiego napięcia pod kątem dostosowania jej do pracy w trybie off-grid (DOI 10.15199/74.2022.5.4)

Robert Adam Sobolewski, Robert Lis…..20

Badania elektrooporowe gruntu jako podstawa projektów układów uziemiających w energetyce (DOI 10.15199/74.2022.5.5)

Tomasz Maksimowicz……..25

Wpływ pracy falowników fotowoltaicznych na wartość napięcia w sieci elektroenergetycznej (DOI 10.15199/74.2022.5.6)

Grzegorz Hołdyński, Zbigniew Skibko……29

Łukoodporność rozdzielnic średniego napięcia – przyczyny powstania wewnętrznego łuku, badania typu, sposoby zapobiegania (DOI 10.15199/74.2022.5.7)

Stanisław Wapniarski, Julian Wosik, Bogdan Miedziński……33

Wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w farmach fotowoltaicznych pracujących w układzie sieciowym IT (DOI 10.15199/74.2022.5.8)

Marcin A. Sulkowski……38

ANALIZY–BADANIA–PRZEGLĄDY

Flora i fauna – obserwowany wpływ na poprawność działania stacyjnych urządzeń automatyki (DOI 10.15199/74.2022.5.9)

Tomasz Semla, Marek Rutka…..42

OPRACOWANIA–WDROŻENIA–EKSPLOATACJA

DEHNrecord Smart Device – ocena jakości energii w sieciach niskiego napięcia (DOI 10.15199/74.2022.5.10)

Krzysztof Wincencik………………………………..45

INFORMACJE FIRMOWE

35. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB®2022…..49

LUDZIE ELEKTRYKI……50

WYDAWNICTWA ….. 51

CO PISZĄ INNI …… 52