wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 5/2023

XX SEMINARIUM SZKOLENIOWE ELSEP

Biogazownia rolnicza źródłem energii dla gospodarstw rolnych.
DOI 10.15199/74.2023.5.1
Zbigniew Skibko, Grzegorz Hołdyński, Andrzej Borusiewicz, Wacław Romaniuk…….4

Bezpieczeństwo instalacji prosumenckich i sieci elektroenergetycznych
DOI 10.15199/74.2023.5.2
Marcin Fronc, Jakub Ogrodnik…….9

Wpływ doboru ochrony od przepięć i doboru wymaganej wytrzymałości izolacyjnej na awaryjność transformatorów suchych SN/nn.
DOI 10.15199/74.2023.5.3
Mirosław Schwann………..11

Bezpieczeństwo w systemach zarządzania energią elektryczną w budynkach w świetle obowiązujących norm.
DOI 10.15199/74.2023.5.4
Marcin A. Sulkowski………15

Jak zadbać o bezpieczeństwo instalacji i sieci elektroenergetycznych?
DOI 10.15199/74.2023.5.5
Szymon Szczur……19

Zabezpieczenia eliminacyjne w urządzeniach EAZ, metoda falowa detekcji zwarć występujących w liniach SN.
DOI 10.15199/74.2023.5.6
Dariusz Sajewicz, Dariusz Rybak, Tomasz Klonowski……21

Rozdzielnice serii OPTIMA-24 w izolacji gazowej – uwarunkowania konstrukcyjne, łukoodporność.
DOI 10.15199/74.2023.5.7
Stanisław Wapniarski……….25

Wymagania a możliwości osprzętu kablowego SN w perspektywie wzmożonego rozwoju sieci kablowych.
DOI 10.15199/74.2023.5.8
Paweł Kiełkowski…………..29

Zwiększenie zdolności przyłączeniowej sieci dystrybucyjnych.
DOI 10.15199/74.2023.5.9
Renato Cépedes, César Gallego, Henry Smit, Andrea Gómez, Krystian Szymczak……31

Przyszłość……….36

HISTORIA I LUDZIE

Gratulacje z okazji jubileuszu Wiadomości Elektrotechnicznych od Pracowni Historycznej SEP…………39

Drugi doktorat z historii elektrotechniki Pracowni Historycznej SEP…..40

Docent dr inż. Samuel Dunikowski (1906-1939), zapomniany wychowanek prof. Kazimierza Drewnowskiego

Przemysław Sadłowski, Jerzy Hickiewicz……41

OPRACOWANIA–WDROŻENIA–EKSPLOATACJA

Kalkulator on-line masy gniazd bociana białego – wykorzystanie w energetyce.
DOI 10.15199/74.2023.5.10

Adam Zbyryt…….47

INFORMACJE FIRMOWE

Co warto wiedzieć o systemach detekcji gazów?………..49

Bezpieczniki firmy SIBA w systemach fotowoltaicznych……54

CO PISZĄ INNI…..55