wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 6/2022

ANALIZY – BADANIA – PRZEGLĄDY

Czynniki wpływające na skuteczność zwodów pionowych w przechwytywaniu odgórnych wyładowań piorunowych (DOI 10.15199/74.2022.6.1)

Przemysław Sul, Konrad Sobolewski, Maciej Owsiński………………………………………3

OPRACOWANIA–WDROŻENIA–EKSPLOATACJA

Charakterystyki wytrzymałości udarowej wyłączników nadprądowych dobezpieczających ograniczniki przepięć (DOI 10.15199/74.2022.6.2)

Jarosław Wiater…………………………………..11

Właściwe zabezpieczanie dławików kompensacyjnych kluczem do ich niezawodnej eksploatacji DOI (10.15199/74.2022.6.3)

Jacek Dziura…………………………………………………..16

Implementacja systemu Special Protection Scheme (SPS) oraz budowa na farmie wiatrowej Bystra magazynu energii elektrycznej (BESS) w ramach realizacji projektu demonstracyjnego przy udziale polskich i japońskich firm (DOI 10.15199/74.2022.6.4)

Robert Trębski, Łukasz Szczepaniak………………………………………………..20

AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA

Nowe oraz niedoceniane funkcje automatyki zabezpieczeniowej w reklozerach KTR 27 (Rec25_Al1)

(DOI 10.15199/74.2022.6.5)

Janusz Byrczek…………………………………..26

Sygnalizatory zwarć w transformatorach rozdzielczych (DOI 10.15199/74.2022.6.6)…………………..31

HISTORIA PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO

Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT S.A., należący do Grupy Cantoni…………………………………33

Okrągły wiek Celmy………………………………………………….35

HISTORIA TESTOWANIA ZABEZPIECZEŃ

Historia zabezpieczeń – testowanie urządzeń w latach 90. XX w. (cz. XII) (DOI 10.15199/74.2022.6.7)….36

LUDZIE ELEKTRYKI…………………………..41

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH………………………43

KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA………..44

CO PISZĄ INNI……………………………………………………47

WYDAWNICTWA……………….48