wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 7/2023

ANALIZY – BADANIA – PRZEGLĄDY
Elektromobilność – nowe wyzwanie dla straży pożarnej
(DOI 10.15199/74.2023.7.1
Szymon Ptak, Adrian Grzesik, Tomasz Jonio………………………..2

Morskie farmy wiatrowe – wymagania dla elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej układów wyprowadzenia mocy
DOI 10.15199/74.2023.7.2
Mateusz Szablicki, Piotr Rzepka, Stanisław Pokora………………………………8

Najnowsze wymagania dla transformatorów suchych oraz nowoczesne metody monitoringu i projektowania transformatorów wpływające na niezawodność podczas eksploatacji
DOI 10.15199/74.2023.7.3

Najnowsze wymagania dla transformatorów suchych oraz nowoczesne metody monitoringu i projektowania transformatorów wpływające na niezawodność podczas eksploatacji
DOI 10.15199/74.2023.7.3
Piotr Wolnik……………………………………16

Propozycja wykorzystania nadprzewodników wysokotemperaturowych do budowy linii elektroenergetycznych 110 kV
DOI 10.15199/74.2023.7.4
Józef Wajda……………………………………………21

OPRACOWANIA–WDROŻENIA–EKSPLOATACJA
Projektowanie urządzeń technicznych wspomagających osoby niepełnosprawne z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii
DOI 10.15199/74.2023.7.5
Krzysztof Mianowski…………………………………………………….26

Konwerter protokołów EKM Smart
DOI 10.15199/74.2023.7.6
Michał Hanusek………………………………………..35

Techniki obliczeniowe przy projektowaniu instalacji odgromowych zewnętrznych
DOI 10.15199/74.2023.7.7
Tadeusz Masłowski…………………40

INFORMACJE FIRMOWE
HPPL – wysoka wydajność z czystego ołowiu, magazynowanie energii dla centrów danych przyszłości……..45

KONFERENCJE–SPOTKANIA–WYDARZENIA………………….50