wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 8/2022

XL WALNY ZJAZD DELEGATÓW SEP

Stowarzyszenie Elektryków Polskich w otoczeniu gospodarczym Polski na Walnym Zjeździe Delegatów w Bydgoszczy

Sławomir Cieślik………………..3

ANALIZY–BADANIA–PRZEGLĄDY

Analiza pracy elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii w systemie elektroenergetycznym (DOI 10.15199/74.2022.8.1)

Leszek Jastrzębiowski…………………13

Alternatywne gazy – wyzwania eksploatacyjne (DOI 10.15199/74.2022.8.2)

Mirosław Kuchta………………………19

HISTORIA ELEKTROTECHNIKI

Początki mikroprocesorów – od tajnych zastosowań wojskowych do rewolucji informatycznej

(DOI 10.15199/74.2022.8.3)

Jacek Nowicki………………………..29

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Sprawozdanie z III spotkania GSK SEP z SKO w kadencji 2018-2022…….34

HISTORIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Pięciolecie Pracowni Historycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Opolu (DOI 10.15199/74.2022.8.4)

Jerzy Hickiewicz, Piotr Rataj, Przemysław Sadłowski……………………37

LUDZIE ELEKTRYKI……………….44

KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA….46

WYDAWNICTWA……..48

CO PISZĄ INNI…….51