wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 8/2023

ANALIZY–BADANIA–PRZEGLĄDY

Wykorzystanie potencjału innowacji WAMS
DOI 10.15199/74.2023.8.1
Anna Gorczyca-Goraj, Mateusz Szablicki, Marek Głaz…………………………………………..3

Pożary baterii litowo-jonowych – ochrona przeciwprzepięciowa
DOI 10.15199/74.2023.8.2
Jarosław Wiater………………………………..10

Ocena podstawowych trybów pracy falowników pod kątem możliwości ograniczenia negatywnego wpływu źródeł fotowoltaicznych na sieć nn
DOI 10.15199/74.2023.8.3
Klara Janiga…………………………………………..17

OPRACOWANIA–WDROŻENIA–EKSPLOATACJA

Śmiertelność bielika (Haliaeetus albicilla L.) w wyniku kolizji z transportem kolejowym na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Dąbrowa (materiał z lat 2013-2023)
DOI 10.15199/74.2023.8.4
Adam Szymański…………………………………….24

Tradycyjnie czy smart? Jak sterować oświetleniem?
DOI 10.15199/74.2023.8.5
Marcin Szuper………………………………….26

INFORMACJE FIRMOWE
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań oświetlenia w przestrzeni miejskiej ………………………….30

HISTORIA ELEKTRYKI
W belgradzkim muzeum Nikoli Tesli ………………………..35

KONFERENCJE–SPOTKANIA–WYDARZENIA………………………37

CO PISZĄ INNI………………..41