wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wielki powrót energetyki jądrowej

W dniu 21 listopada br. w Budynku Starej Kotłowni na terenie Politechniki Warszawskiej odbyła się, zorganizowana przez Komitet Energetyki Jądrowej SEP, konferencja naukowo–techniczna, której tematem wiodącym był powrót energetyki jądrowej. Współorganizatorami konferencji byli: Oddział Warszawski SEP im. Kazimierza Szpotańskiego, Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej (SEREN), Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN), Centralne Kolegium Sekcji Energetyki SEP, „ Komitet Gospodarki Energetycznej FSNT NOT. Gośćmi honorowymi konferencji byli: dr inż. Wojciech Urbański – prodziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej i wiceprezes Oddziału Warszawskiego SEP, mgr inż. Andrzej Englert – prezes Oddziału Warszawskiego SEP, mgr inż. Miłosława Bożentowicz – wiceprezes Oddziału Warszawskiego SEP i przewodnicząca CK Sekcji Energetyki SEP.