wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wizyta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz delegacji koreańskiej w NCBJ w Świerku

Delegacja reprezentantów agencji rządowej KETEP oraz koreańskich podmiotów wspólnie z przedstawicielami NCBR odwiedziła Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Gości powitał dyrektor NCBJ prof. Krzysztof Kurek, który zaprezentował profil działalności instytutu. Podczas wizyty w Świerku delegacja miała możliwość odwiedzenia jedynego w Polsce działającego reaktora jądrowego Maria.

Obecność w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku była kontynuacją wizyty przedstawicieli koreańskich podmiotów w Polsce, którzy przylecieli specjalnie na wydarzenie matchmakingowe w obszarze tematyki jądrowej organizowane wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz koreańską agencję rządową KETEP, które odbyło się 11 maja br. W pierwszej części wizyty uczestniczące podmioty zaprezentowały  profile swojej działalności, jak również omówiono możliwości potencjalnej współpracy pomiędzy Polską a Koreą Południową. W spotkaniu udział wzięli m.in. prezydent KETEP – Ki-Yeoung Kweon wraz ze swoimi współpracownikami, dyrektor działu współpracy międzynarodowej NCBR Cezary Błaszczyk oraz jego zespół, jak również przedstawiciele kilku koreańskich podmiotów, których działalność zorientowana jest w obszarze zaawansowanych technologii. W swoich prezentacjach przedstawiciele Narodowego Centrum Badań Jądrowych podkreślali znaczenie projektów o tematyce jądrowej na świecie oraz fakt, że pomimo, iż są czasochłonne, wymagają ogromnych nakładów finansowych jak również zaangażowania najlepszych ekspertów, to zdecydowanie są naszą przyszłością i mają kluczowe znaczenie zarówno dla Polski, jak i dla Korei Południowej. W drugiej części wizyty goście z zainteresowaniem zwiedzili badawczy reaktor jądrowy Maria, po którym oprowadził ich Paweł Nowakowski, dyrektor Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych NCBJ oraz opowiedział, jak działa reaktor, ile zużywa paliwa i co się z tym paliwem następnie dzieje. Badawczy reaktor jądrowy MARIA jest jedynym w Polsce działającym reaktorem jądrowym, którego moc wynosi 30 MW. Jego budowę rozpoczęto w czerwcu 1970 r., a uruchomiony został w grudniu 1974 r. w ówczesnym Instytucie Badań Jądrowych (IBJ). Obecnie jest jednym z nowocześniejszych w Europie. Spotkanie przedstawicieli polskich i koreańskich instytucji w Świerku było okazją przede wszystkim do wymiany informacji i doświadczeń, ale także do nawiązania kontaktów, które w przyszłości mogą służyć realizacji wspólnych projektów badawczych w obszarze energii jądrowej.

(źródło: cire.pl)