wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

XXIV konferencja ,,AUTOMATYKA W ELEKTROENERGETYCE”

Szanowni Państwo,

W dniach 10-12 maja 2023 r. w Hotelu Bachleda Kasprowy

w Zakopanem odbędzie się XXIV konferencja:

,,AUTOMATYKA W ELEKTROENERGETYCE” organizowana przez SPIE Energotest Sp. z o.o.

Temat przewodni tej edycji konferencji to:

,,Wyzwania dla automatyki zabezpieczeniowej w związku z transformacją energetyczną w Polsce

Patronat merytoryczny nad konferencją sprawują:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie.

Referat otwierający zostanie wygłoszony przez

Profesora Piotra Kacejko z Politechniki Lubelskiej

Serdecznie zapraszamy!

Link

https://www.spie-energotest.pl/aktualno%C5%9Bci/2023/04/21/xxiv-konferencja-spie-energotest-%E2%80%93-program-finalny/