wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Zebranie plenarne Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP

W dniu 8 lutego 2024 r. odbyło się zebranie plenarne KAE SEP w formie stacjonarnej (sala posiedzeń Zarządu GłóWnego SEP) i wideokonferencji na platformie ZOOM, obsługiwanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Członków Komitetu (24 osoby) powitał prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski. Obrady prowadził przewodniczący KAE SEP – prof. Eugeniusz Rosołowski. Głównym tematem zebrania było: przyjęcie sprawozdania z działalności Komitetu za rok 2023 oraz omówienie spraw związanych z planowaną jesienną konferencją w 2024 r. Sprawozdanie z działalności Komitetu w roku 2023 przedstawił prof. Eugeniusz Rosołowski. Przypomniał skład prezydium KAE SEP, skład zespołu ds. organizacji konferencji i seminariów oraz przebieg i wnioski z XXV Ogólnopolskiej Konferencji „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce”. Konferencja odbyła się w Kielcach (18–20 października 2022 r.), a współorganizatorem była firma MIKRONIKA. W zakresie działalności wydawniczej podkreślił stałą współpracę Komitetu z redakcją Wiadomości Elektrotechnicznych, która kontynuuje wydawanie kwartalnika Automatyka Elektroenergetyczna, gdzie zamieszczane są materiały z zakresu zainteresowań Komitetu. W podsumowaniu działalności bieżącej KAE SEP przewodniczący podziękował za dotychczasową aktywność członkom prezydium i wkład pracy.