wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

70 lat Instytutu Energetyki

W środę 20 września 2023 r. w Hali Najwyższych Napięć w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 70-lecia Instytutu Energetyki.

Dzisiejsze święto jest podsumowaniem 70 lat istnienia Instytutu Energetyki. Instytutu, który ewoluował tak, jak ewoluował cały system energetyczny oraz technologie i rozwiązania, które tworzyliśmy i wdrażaliśmy. Część tych zmian wynikała z kierunków, jakie właśnie instytut definiował. Z tego jesteśmy dumni i to przede wszystkim zasługa doświadczonej kadry, która mogła podejmować nowe wyzwania, również w skali globalnej. Niezależnie w jakiej części Polski, Europy czy świata działamy, komunikujemy się językiem merytoryki, która zawsze się broni. Dzięki temu skrót I-E-N stał się rozpoznawalnym symbolem i definicją jakości – mówił podczas uroczystości dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn, dyrektor Instytutu Energetyki.

Wśród zaproszonych gości obok kadry IEn nie zabrakło przedstawicieli przemysłu, środowiska akademickiego i badawczego oraz administracji centralnej. Była to zatem okazja do wymiany doświadczeń i opinii.

Wydarzeniu towarzyszył panel dyskusyjny „Wyzwania transformacji energetycznej i klimatycznej”, w której głos zabrali: Piotr Dziadzio (Ministerstwo Klimatu i Środowiska), Grzegorz Szymoniuk (Ministerstwo Edukacji i Nauki), Jakub Kupecki (Instytut Energetyki), Sebastian Jabłoński (Respect Energy), Stanisław Barański (Grupa ORLEN), Arkadiusz Sekściński (PGE Baltica). Rozmawiano m.in. o: spójności polityki Unii Europejskiej w zakresie energii i klimatu, wyzwaniach technologicznych i sieciowych, a także pozyskiwaniu kapitału.

W tym szczególnym dla Instytutu dniu pracownicy IEn zostali uhonorowani przez prezydenta RP — Krzyżami Zasługi, a także Odznaką Honorową Zasłużony dla energetyki przyznaną przez ministra klimatu i środowiska. Spotkanie muzycznie uświetnił występ Kwartetu Obsession.

O Instytucie

Instytut Energetyki – Instytut Badawczy jest jednym z największych w Polsce instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-wdrożeniowym podległym Ministerstwu Klimatu i Środowiska. Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego po najbardziej zaawansowane przyszłościowe technologie generacji energii jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna. Instytut jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA i uczestniczy w realizacji licznych międzynarodowych projektów badawczych Unii Europejskiej.

PARTNERZY JUBILEUSZU:

(źródło: Instytut Energetyki)