wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 04/2024

ANALIZY–BADANIA–PRZEGLĄDY

Magazyn energii jako urządzenie wspomagające stabilizację sieci
DOI 10.15199/74.2024.4.1
Szymon Piasecki, Krzysztof Szaniawski, Łukasz Melkowski, Rozmysław Mieński,
Paweł Kelm …………………………………………3

Kompensatory synchroniczne rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego w miksie energetycznym przyszłości
DOI 10.15199/74.2024.4.2
Mariusz Mazur …………………………………………10

System SMiWUZ – skuteczne monitorowanie i wspieranie urządzeń zabezpieczeniowych
DOI 10.15199/74.2024.4.3
Grzegorz Kopacz, Jacek Floryn, Zbigniew Grzeszczuk, Piotr Urbański …………………………………………16

OPRACOWANIA–WDROŻENIA–EKSPLOATACJA

Autoadaptacyjne układy szybkiego i ultraszybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w technologii Cubic System
DOI 10.15199/74.2024.4.4
Krzysztof Bielawski, Tomasz Buda, Gerard Wiśniewski, Oskar Kreft,
Mirosław Chmieliński …………………………………………22

Nowe rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego w sieciach SN z izolowanym punktem neutralnym i jego implementacja w zespole zabezpieczeń iZAZ400
DOI 10.15199/74.2024.4.5
Piotr Olszowiec, Michał Krzęcio, Marian Duży …………………………………………26

Wyznaczenie przepustowości linii napowietrznych na potrzeby ekspertyz przyłączeniowych nowych źródeł wytwórczych do sieci wysokich napięć
DOI 10.15199/74.2024.4.6
Adam Babś, Tomasz Samotyjak …………………………………………32

KONFERENCJE–SPOTKANIA–WYDARZENIA …………………………………………38

WYDAWNICTWA …………………………………………40

CO PISZĄ INNI …………………………………………42