wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Automatyka Elektroenergetyczna 12-22

Nowe rozwiązanie pomiarowe dla sieci smart grid

(DOI 10.15199/74.2022.12.5)

Kamil Pieczyński

Słowa kluczowe: sieci inteligentne, linie napowietrzne średniego napięcia, detekcja zwarć doziemnych

Artykuł przedstawia nowe rozwiązanie pomiarowe dla inteligentnych sieci smart grid. Rozwiązanie to pozwala na skuteczną i precyzyjną detekcję przepływu prądu zwarciowego zarówno podczas zwarć międzyfazowych, jak i zwarć doziemnych. W artykule został przedstawiony sposób działania systemu czujników, uwzględniając zaawansowane algorytmy bazujące na analizie wektorowej oraz badaniu wyższych harmonicznych. Zaprezentowano możliwości zastosowania urządzeń MS5000 w lokalizacji miejsca zwarcia oraz integracji z systemami do automatycznej izolacji zwartego odcinka i rekonfiguracji sieci.

Schematy koordynacyjne oraz schematy logiczne jako zapis konfiguracji urządzeń EAZ

(DOI 10.15199/74.2022.12.6)

Jerzy Scelina, Zdzisław Koszkul

Słowa kluczowe: logika, logika cząstkowa, logika fabryczna, schemat koordynacyjny, schemat logiczny, terminal zabezpieczeniowy, automatyka polowa, automatyka stacyjna

Artykuł przedstawia propozycję opisu konfiguracji współczesnych cyfrowych terminali zabezpieczeniowych bazujących na prostych zależnościach logicznych opartych na metodyce budowy schematów logicznych i zasady wynikającej z Algebry Boole’a. Przedstawiona tu metoda opisania schematami logicznymi konfiguracji współczesnych cyfrowych terminali zabezpieczeniowych pozwala na opracowanie standardu konfiguracji tych urządzeń i zapanowanie nad liczbą i różnorodnością konfiguracji tych urządzeń w obiektach elektroenergetycznych.