wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Gratulacje z okazji jubileuszu Wiadomości Elektrotechnicznych od Pracowni Historycznej SEP

W 2023 r. roku zasłużone czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich Wiadomości Elektrotechniczne świętuje okrągły jubileusz 90-lecia swej działalności. Powstało w 1933 r. jako czasopismo skierowane początkowo tylko do techników i monterów. Wypełniło tym samym na polskim rynku prasowym ważną lukę, którą zajmuje do dzisiaj. Z czasem rozpoczęły się w nim ukazywać materiały o wyraźnie inżynierskim charakterze. Obecnie jest to miesięcznik, którym interesują się zarówno inżynierowie i technicy, jak i uczniowie szkół technicznych oraz środowiska akademickie. Pierwszym redaktorem był inż. Włodzimierz Kotelewski, który szczególnie zasłużył się wznowieniem też wydawania czasopisma w 1949 r., w trudnych warunkach zarówno gospodarczych, jak i społeczno-politycznych, po przerwie spowodowanej II wojną światową. Przez kolejne lata czasopismo rozwijało się pod kierownictwem kolejnych sześciu redaktorów. Czterech z nich było redaktorami ponad 20 lat. Dziś Wiadomości Elektrotechniczne są jednym z najstarszych czołowych polskich pism naukowo-technicznych z dziedziny elektrotechniki o wielkiej renomie w kraju. Zostało licznie odznaczone i wyróżnione. Obecny redaktor dr inż. Krzysztof W. Woliński kontynuuje tradycje wydawnicze, znakomicie kierując czasopismem mimo wielu przeciwności. Dowodem na dużą wartość czasopisma jest jego utrzymanie się na rynku. Z podziwem patrzymy na poziom merytoryczny i edytorski. Szczególnie dziękujemy za docenianie przez Redakcję tematyki historycznej.