wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Innowacyjne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i materiałowe w budownictwie

Politechnika Świętokrzyska, Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz ze stowarzyszeniami techniczno-naukowymi: PZITB, PZITS, SITK oraz SEP, działającymi w Kielcach byli organizatorami Konferencji Szkoleniowej.

Program Konferencji Szkoleniowej obejmował:

1. Część I – PZITS – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych „Rola audytu energetycznego w termomodernizacji budynków” – dr inż. Sylwia Wciślik,

2. Część II – SITK – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji „Innowacje w projektowaniu materiałów oraz układów warstw konstrukcji nawierzchni drogowej” – dr inż. Przemysław Buczyński,

3. Część III – SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich „Magazynowanie energii elektrycznej z OZE – technologie ładowania akumulatorów” – prof. dr hab. inż. Andrzej Kapłon,

4. Część IV – PZITB – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa „Nowoczesne technologie wzmacniania konstrukcji drewnianych” – dr inż. Agnieszka Wdowiak-Postulak, prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt.