wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Pasje Prezesa

Pasja jest wyrazem zapożyczonym z łac. passio (cierpienie) i funkcjonuje w języku polskim od XVI wieku. Początkowo występowała tylko w znaczeniu religijnym jako ewangeliczny opis męki Chrystusa, następnie określała nabożeństwa wielkopostne oraz dzieła plastyczne (zwłaszcza krucyfiks zwany pasyjką). Znana jest również z nazewnictwa dzieł muzycznych. Począwszy od XVIII wieku, zapewne pod wpływem francuskiego passion, wyraz pasja zaczął funkcjonować w polszczyźnie ogólnej w znaczeniu „bardzo silne upodobanie do czegoś, zajmowanie się czymś z namiętnością”, np. pasja badawcza, pasja do podróżowania, pasja kolekcjonerska.
W dzisiejszym odcinku o swojej pasji kolekcjonerskiej opowiada prezes Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP im. prof. Janusza Groszkowskiego – mgr inż. Zbysław Antoni Kucza.