wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

PGE Energia Ciepła dzieli się z potrzebującymi w Bydgoszczy

Już po raz czwarty w Bydgoszczy PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, podzieliła się ciepłem z potrzebującymi w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”. W tej edycji beneficjenci otrzymali wsparcie finansowe na łączną kwotę 30 tys. zł. Przekazane środki finansowe mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów za ciepło sieciowe i ciepłą wodę użytkową. 

Bydgoska elektrociepłownia przekazała wsparcie po 10 tys. zł dla trzech beneficjentów: Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Zespołu Szkół Elektrycznych oraz Schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy. Jako największy producent ciepła dla mieszkańców Bydgoszczy naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i ciągłości dostaw. Naszą rolę jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie rozumiemy jednak szerzej. Jesteśmy związani z naszym miastem i sukcesywnie realizujemy działania zmierzające do wsparcia odbiorców wrażliwych społecznie. Mając świadomość wysokiej skali potrzeb ze strony najbardziej potrzebujących, postanowiliśmy zwiększyć w tym roku nasze wsparcie w Bydgoszczy w ramach programu „Dzielimy się ciepłem”, przekazując 30 tys. zł trzem placówkom – powiedział Sebastian Wasilewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddziału w Bydgoszczy. 

Już od wielu lat PGE Energia Ciepła realizuje program „Dzielimy się ciepłem”, dzięki któremu wspiera najbardziej potrzebujących odbiorców ciepła sieciowego. Program ma na celu pomoc instytucjom przez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Skierowany jest do najbardziej potrzebujących, w tym organizacji wrażliwych społecznie, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie, czyli w: Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach, Szczecinie, Zgierzu i Rzeszowie.

Dzięki programowi we wszystkich swoich lokalizacjach PGE Energia Ciepła przekazała na opłaty rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową w sumie 2 mln zł w ciągu 5 lat istnienia spółki, w roku 2023 udzielone wsparcie wyniosło niemal pół miliona zł. Z tych dopłat korzystają m.in.: szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej, hospicja, a także zakłady opiekuńczo-lecznice oraz schroniska dla zwierząt. Wszystko po to, aby mogły one jeszcze lepiej spełniać swoje misje.

W 2019 r. Program „Dzielimy się ciepłem” został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Ranking przygotował ośrodek analityczny THINKTANK oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Program „Dzielimy się ciepłem” był również nominowany do Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez Prezydenta RP.

(źródło: cire.pl)