wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Polskie Elektrownie Jądrowe przystępują do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych

Współpraca między inwestorem odpowiedzialnym za budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej i największym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w kraju to ważny etap na drodze do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej tego kluczowego dla sektora energetycznego projektu.

Ubezpieczenie tak strategicznego dla Polski i jej bezpieczeństwa energetycznego projektu stanowi jeden z warunków jego realizacji. Wachlarz umów ubezpieczenia wykorzystywanych w tego rodzaju inwestycjach jest bardzo szeroki. Obejmują one zarówno prace budowlano-montażowe, jak i np. transport czy też odpowiedzialność cywilną. Posiadanie odpowiedniego zakresu ochrony ubezpieczeniowej zabezpiecza interesy zarówno inwestora, jak i generalnego wykonawcy robót oraz jest wymagane przez instytucje finansujące inwestycję jako warunek uzyskania finansowania dłużnego. Dobrze zaprojektowane ubezpieczenie ogranicza ryzyko, a przede wszystkich chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń losowych, które ewentualnie mogą wystąpić w procesie budowalnym na tego typu projektach. Z myślą o ubezpieczeniowej ochronie jądrowych inwestycji w Polsce TUW PZUW już w zeszłym roku podjął strategiczną współpracę ze światowym liderem w tej dziedzinie Nuclear Risk Insurers. Umowa z brytyjskim partnerem, który chroni cywilne instalacje jądrowe w Wielkiej Brytanii i uczestniczy w ponad 300 podobnych projektach na świecie, daje dostęp do know-how, a także praktyk i szkoleń.
Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa o mocy 3750 MWe powstanie w gminie Choczewo, w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, na Pomorzu. Projekt ma obecnie już wiele niezbędnych pozwoleń administracyjnych, w tym decyzję: zasadniczą, lokalizacyjną i środowiskową. Elektrownia powstaje z wykorzystaniem amerykańskiej technologii AP1000 i będzie budowana przez doświadczone amerykańskie firmy Westinghouse oraz Bechtel. 

 (źródło: cire.pl)