wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Rusza przyjmowanie wniosków na dofinansowanie dokumentacji dla inwestycji w OZE.

Przyjmowanie wniosków na dofinansowanie dokumentacji dla inwestycji w odnawialne źródła energii realizowanych przez np. klastry energii, rozpoczyna się 12 września – przekazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. To pierwsza część naboru w programie, w którym samorządy mogą uzyskać do 1,4 mln zł dofinansowania.

Resort przekazał, że minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zatwierdził regulamin wyboru przedsięwzięć, dla przygotowania dokumentacji inwestycji w odnawialne źródła energii. Celem naboru jest wyłonienie 139 projektów realizowanych przez klastry energii, spółdzielnie energetyczne i samorządy. Budżet tego naboru wynosi blisko 187 mln zł. Maksymalne kwoty wsparcia w pierwszym etapie programu wynoszą: dla klastrów energii – 1,55 mln zł, dla spółdzielni energetycznych – 400 tys. zł, dla JST – 1,4 mln zł. Wnioskodawcy mogą uzyskać dofinansowanie do 95% wartości projektów.

Jak tłumaczy ministerstwo, program jest dwuetapowy. Pierwszy zakłada opracowanie ogólnej koncepcji i przygotowanie projektu. Natomiast w drugim, wyłonionych ma być 10 najbardziej zaawansowanych projektów, które uzyskają dofinansowanie na ich realizację. Resort przekazał też, że dodatkowo MRiT zgłosiło ten program do zwiększenia budżetu w ramach planu Komisji Europejskiej REPowerEU. Dzięki temu budżet ma zostać zwiększony z 435 mln zł do ponad 851 mln zł. Zwiększy się również liczba projektów ze 139 do 200 we wsparciu przedinwestycyjnym i z 10 do 20 we wsparciu inwestycyjnym. Decyzje w zakresie rozszerzenia inwestycji powinny zapaść do końca roku.
MRiT poinformowało, że nabór, który ruszy we wrześniu prowadzony będzie w trybie ciągłym, do osiągnięcia zakładanej liczby projektów. Wnioski mogą składać klastry energii, spółdzielnie energetyczne i jednostki samorządu terytorialnego, które nie są członkiem ani koordynatorem istniejącego klastra energii lub członkiem spółdzielni energetycznej bądź obywatelskiej społeczności energetycznej OZE.

(www.cire.pl)