wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji dotyczące cyfryzacji energetyki

Przedstawiciele Izby: Stefan Kamiński – prezes zarządu, Jarosław Tworóg – wiceprezes zarządu i Paweł Pisarczyk – przewodniczący SIS-SG – 5 kwietnia 2024 r. – podczas spotkania z Miłoszem Motyką podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przekazali Stanowisko Izby dotyczące Cyfryzacji Energetyki.Izba postuluje w nim powrót na ścieżką wzrostu, która pozwoli Polsce do roku 2050 dołączyć do grupy krajów najwyżej rozwiniętych. Proponuje też wykorzystanie dwóch atutów, czyli przedsiębiorczości obywateli i rentę zapóźnienia w dwóch kluczowych technologiach cyfrowej i jądrowej. Wskazano również, że w odpowiednim otoczeniu prawnym, uwolnienie rynku energii przyspieszy przestawienie polskiej energetyki w 100% na OZE i technologie wodorowe.

(www.cire.pl)