wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

TAURON nie planuje aktualizacji strategii, nie poda terminu odejścia od węgla.

TAURON Polska Energia nie planuje aktualizacji strategii przyjętej w połowie ub.r., nie podaje też terminu odejścia od węgla w Grupie, poinformował wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma

TAURON opublikował aktualizację strategii w czerwcu zeszłego roku, więc pytanie, skąd miałaby nastąpić aktualizacja. Aktualizacja była publikowana w ubiegłym roku, więc nie przymierzamy się w ogóle do aktualizacji na chwilę obecną – powiedział Surma podczas wideokonferencji. Kwestia pełnej dekarbonizacji została wskazana w naszej strategii. Oczywiście, jest też kwestia NABE. My wspieramy ten proces i liczymy na wydzielenie bloków węglowych w możliwie szybkim terminie, w kontekście całej transakcji NABE – dodał wiceprezes.

W sierpniu br. TAURON Polska Energia i inne grupy energetyczne podpisały ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra aktywów państwowych, dokumenty (term sheet), podsumowujące kluczowe warunki transakcji nabycia przez Skarb Państwa ich aktywów węglowych, celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Surma zwrócił uwagę, że po wydzieleniu bloków węglowych do NABE w Grupie pozostanie jeszcze „trochę” aktywów wykorzystujących węgiel – w ciepłownictwie. Opublikowana w czerwcu 2022 r. Strategia Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r. zakłada m.in. wzrost mocy zainstalowanej w OZE do 1,6 GW w 2025 r. i do 3,7 GW w 2030 r. (wobec 614 MW) oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

(www.cire.pl)