wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 1/2023

PATRON ROKU W SEP

Słowo wstępne Prezesa SEP na temat Patrona Roku 2023 Stowarzyszenia Elektryków Polskich – prof. Tadeusza Malarskiego……………………………….3

Słowo wstępne Prezesa Oddziału Gliwickiego SEP………………………..4

Patron Roku 2023 polskich elektryków prof. Tadeusz Malarski (1883-1952)

Jerzy Hickiewicz, Piotr Rataj, Przemysław Sadłowski……………………..5

ANALIZY – BADANIA – PRZEGLĄDY

 Wyzwania związane z przyłączeniem morskich farm wiatrowych (DOI 10.15199/74.2023.1.1)

 Jacek Dołowy, Mateusz Mendowicz………………………………………….10

Analiza możliwości wystąpienia nadmiarowych zadziałań kryterium ROCOF w aspekcie detekcji pracy wyspowej (DOI 10.15199/74.2023.1.2)

 Karol Świerczyński, Bartosz Brusiłowicz, Marcin Habrych……………………………..17

Problemy z przewodami o izolacji wysokonapięciowej stosowanymi w ochronie odgromowej (DOI 10.15199/74.2023.1.3)

Jarosław Wiater……………………………….22

Magazynowanie energii – czas nowych idei (DOI 10.15199/74.2023.1.4)

Jacek Nowicki ………………….28

OPRACOWANIA – WDROŻENIA – EKSPLOATACJA

Taśmy nadprzewodnikowe w ogranicznikach prądów zwarciowych (DOI 10.15199/74.2023.1.5)

Sylwia Hajdasz………………………………33

KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA……………………..41

CO PISZĄ INNI ….46