wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 10/2023

ANALIZY–BADANIA–PRZEGLĄDY

Potrzeba ujednolicenia funkcjonowania automatyki opartej na kryterium częstotliwościowym
DOI 10.15199/74.2023.10.1
Mariusz Talaga, Adrian Halinka………………………………….3

Nieprawidłowości w opisie OZE
DOI 10.15199/74.2023.10.2
Grzegorz Kwiecień………………………..8

OPRACOWANIA–WDROŻENIA–EKSPLOATACJA

Rola systemu zarządzania energią elektryczną SEMS w poprawie bezpieczeństwa energetycznego obiektów i optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej
DOI 10.15199/74.2023.10.3

Solarny aluminiowy słup oświetleniowy z mechanicznym systemem (mechanizmem) obrotu modułu fotowoltaicznego
DOI 10.15199/74.2023.10.4
Artur Rosa……………………………22

Automatyczne rozpoznawanie treści dokumentów ze wspomaganiem technik sztucznej inteligencji
DOI 10.15199/74.2023.10.5
Tomasz Gulczyński, Piotr Eljaszak…………………………………24

Opracowanie metodologii badań wtryskiwaczy LPG za pomocą zbudowanego stanowiska badawczego zgodnie z normą SAE J1832
DOI 10.15199/74.2023.10.6
Marek Korzeniewski………………………..28

Problematyka związana z doborem i wymianą izolatorów przepustowych na transformatorach najwyższych napięć
DOI 10.15199/74.2023.10.7
Łukasz Tokarz, Paweł Matejek……………………..34

INFORMACJE FIRMOWE

Advanced Protection Systems – innowacyjna technologia antydronowa stworzona w Polsce…………………….39

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Austriacka szkoła ochrony przeciwporażeniowej
DOI 10.15199/74.2023.10.8

Stefan Gierlotka…………………….41

CO PISZĄ INNI……………..44