wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 12/2023

ANALIZY–BADANIA–PRZEGLĄDY

O zeroemisyjnych źródłach energii elektrycznej
DOI 10.15199/74.2023.12.1
Mirosław Gajer, Zbigniew Handzel…………………………3

Pomiary mocy odbiorników trójfazowych zasilanych przez przekształtniki energoelektroniczne
DOI 10.15199/74.2023.12.2
Leszek Ładniak, Grzegorz Kosobudzki, Piotr Kosydor…………………………..7

OPRACOWANIA–WDROŻENIA–EKSPLOATACJA

ArcPRO-6 – zwieńczenie 25 lat doświadczeń SPIE Energotest w dziedzinie ochrony przed zwarciami łukowymi
DOI 10.15199/74.2023.12.3
Michał Kaźmierczak, Wojciech Janikowski…………………………………….13

Solarne słupy oświetleniowe z innowacyjnym systemem zasilania fotowoltaicznego
DOI 10.15199/74.2023.12.4
Adam Woźniak……………………………………..19

AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA

Korzyści stosowania przekładników małej mocy LPCT i LPVT w automatyce zabezpieczeniowej średnich napięć
DOI 10.15199/74.2023.12.5
Krzysztof Burek………………………………….22

Zastosowania testów aplikacyjnych wraz z przykładem – SPZ z użyciem detekcji łuku wtórnego
DOI 10.15199/74.2023.12.6
Bogdan Gajdemski………………………26

Aplikacje synchrofazorów (PMU) w sieciach WN/NN ze zwiększającym się udziałem OZE
DOI 10.15199/74.2023.12.7
Andrzej Juszczyk……………..32

Kombinacja różnych czynników przyczyną awarii w Flevoland (Holandia) …………………..36

INFORMACJE FIRMOWE

Szczególne walory systemu rozdziału mocy LFC/SOWE dla bloków energetycznych………..38

HISTORIA TESTOWANIA ZABEZPIECZEŃ

Technika testowania w latach 30. XX. w. (cz. I)………………………….39
DOI 10.15199/74.2023.12.8

KONFERENCJE–SPOTKANIA–WYDARZENIA………………………………45

WYDAWNICTWA……………..49

CO PISZĄ INNI…………………………..51

INDEKS AUTORÓW…………………..52