wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 6/2023

ANALIZY–BADANIA–PRZEGLĄDY
Awers i rewers fuzji jądrowej w cywilizacyjnym kontekście
DOI 10.15199/74.2023.6.1
Marek Bielski………………………………….3

OPRACOWANIA–WDROŻENIA–EKSPLOATACJA
Bezskurczowy materiał polimerobetonowy do wyrobów elektroizolacyjnych
DOI 10.15199/74.2023.6.2
Bronisław Szubzda, Grzegorz Paściak, Tadeusz Mączka, Konrad Kozieł…………….9

Nowoczesne metody kompensacji ziemnozwarciowej – moduł MCI
DOI 10.15199/74.2023.6.3
Karol Witkowski, Leszek Witkowski………………………………13

AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA
Zwarcia transformatora
DOI 10.15199/74.2023.6.4
Tadeusz Glinka………………….16

Przemijające zwarcia blach w rdzeniu oraz uzwojeniach generatora
DOI 10.15199/74.2023.6.5
Jerzy Przybysz…………………….21

Postępy monitoringu transformatorów rozdzielczych w USA………….25
DOI 10.15199/74.2023.6.6

HISTORIA TESTOWANIA ZABEZPIECZEŃ
Pierwsze testy w sieci lub na modelach sieci w latach 20. XX w. (cz. I)…………………….28
DOI 10.15199/74.2023.6.7

LUDZIE ELEKTRYKI……………………34

KONFERENCJE–SPOTKANIA–WYDARZENIA…………………39

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH…………………………….45

WYDAWNICTWA…………………….46

CO PISZĄ INNI……………………………47