wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Współpraca dozorowa Państwowej Agencji Atomistyki z ekspertami USA

W ramach dwustronnej współpracy z Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych (NRC) amerykańscy eksperci będą wspierać pracowników Państwowej Agencji Atomistyki przygotowujących się do licencjonowania elektrowni jądrowej.


Wizyta, która rozpoczęła się w Warszawie, potrwa trzy tygodnie i obejmieprzegląd procedur i praktyk oraz wymianę doświadczeń w obszarze licencjonowania elektrowni jądrowej. Wizyta jest częścią rozbudowanych relacji z przedstawicielami amerykańskiego dozoru jądrowego.
Licencjonowanie elektrowni jądrowej jest złożonym procesem, do którego eksperci PAA przygotowują się już od kilku lat. Na wniosek inwestora, wydawane będą przez prezesa PAA zezwolenia, odpowiednio na: budowę, rozruch, eksploatację i likwidację elektrowni jądrowej.
Eksperci PAA będą sprawdzać wniosek i załączone dokumenty techniczne pod kątem zgodności z obowiązującym prawem krajowym oraz wymaganiami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Amerykańska Komisja Dozoru Jądrowego jest partnerem PAA od wielu lat, natomiast pierwszą umowę o współpracy podpisano w 2010 r.
Zgodnie z zapisami zeszłorocznego porozumienia PAA i NRC współpracują w zakresie: wymiany informacji technicznej, działalności związanej z nowymi technologiami, takimi jak zaawansowane reaktory i małe reaktory modułowe (SMR), badań nad bezpieczeństwem jądrowym, szkoleń i udziału pracowników w indywidualnych projektach.
(źródło: cire.pl)