wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Coraz więcej Klientów TAURONU korzysta z faktur elektronicznych

Wzrasta liczba klientów TAURONA korzystających z faktur elektronicznych. Tylko w minionym roku na rozliczenia on-line przeszło ponad 350 tys. osób. Energetyczna grupa wskazuje na korzyści płynące z przejścia na e-faktury i szacuje, że w tym roku łączna liczba klientów TAURONA korzystających z takiego rozwiązania osiągnie blisko 3 mln. Klienci są w centrum naszej uwagi, dlatego stawiamy na […]

Nowa sprzedaż premiowa dla klientów indywidualnych Enei

Klienci indywidualni Enei, którzy zawrą umowę kompleksową na energię elektryczną w ramach oferty rynkowej Enea Smart, otrzymają Kartę Podarunkową do Allegro. Wystarczy zawrzeć umowę w jednym z Biur Obsługi Klienta Enei w okresie od 7 maja do 18 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania zapasów Kart Podarunkowych. Wartość Karty Podarunkowej to 150 zł.Enea Smart to […]

Trudna droga do dekarbonizacji sektora nawozowego

Fertilizers Europe, organizacja będąca reprezentantem europejskiego przemysłu nawozowego podkreśla, że aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., europejski sektor nawozów, będący branżą energochłonną, w której trudno o ograniczenie poziomu emisyjności, musi być w stanie jak najlepiej wykorzystać technologie zarządzania emisjami dwutlenku węgla jako narzędzie dekarbonizacji.Wykorzystanie technologii CCS/CCU należy postrzegać jako uzupełniającą część łączonego podejścia, wraz […]

Grupa Budimex wśród wykonawców elektrowni jądrowej w Polsce

Westinghouse wybrał Mostostal Kraków do wsparcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Odpowiedzialny za projekt amerykański koncern wybrał, wchodzącą w skład Grupy Budimex, firmę do kolejnej fazy projektu. Zakres współpracy obejmuje produkcję oraz montaż konstrukcji stalowych dużych modułów strukturalnych oraz obudowy. Rozmowy z wykonawcą na temat wykonania części budowlanej prowadzi również Budimex. Proces wyboru firm, […]

Komunikat Izby Wydawców Prasyw sprawie postulatów wydawców i środowisk naukowychdotyczących zasad punktacji czasopism naukowych i branżowych

Z inicjatywy Izby Wydawców Prasy oraz szeregu środowisk naukowych, wydawców, dziennikarzy, branżystów, został wystosowany do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka list w sprawie zasad punktacji czasopism naukowych i branżowych. Obecny system punktacji nie zachęca polskich naukowców do publikowania artykułów w krajowych czasopismach branżowych o charakterze naukowym i fachowym (w tym technicznych, prawniczych, medycznych, społecznych, socjologicznych itp.). List zawiera konkretne […]

Znamy maksymalną cenę prądu. Rząd podał kluczową stawkę

W projektowanej ustawie o bonie energetycznym mają się znaleźć przepisy, na mocy których w II połowie 2024 r. będzie obowiązywać maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw w wysokości 500 zł za MWh. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na stronach kancelarii premiera opublikowana została informacja na temat projektowanej ustawy o bonie energetycznym oraz […]

Polskie Elektrownie Jądrowe mają zatwierdzony projekt robót geologicznych dla elektroni jądrowej na Pomorzu

Dokument umożliwia rozpoczęcie pogłębionych badań geologicznych w lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Decyzja wydana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdza, że przedłożony przez spółkę PEJ projekt robót geologicznych spełnia wymogi stawiane tego typu inwestycjom i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. To kolejne ważne zadanie zrealizowane w procesie wydawania pozwoleń dla całego projektu. Za […]

Rekordowe zainteresowanie programem „Czyste Powietrze”

Coraz chętniej sięgamy po dotacje na wymianę kotłów i ocieplenie domów. W ostatnim tygodniu do programu „Czyste Powietrze” złożono rekordową liczbę wniosków – aż 6649 szt. Tak dużego zainteresowania Programem jeszcze nie było. Aby na bieżąco monitorować postępy jego realizacji, Polski Alarm Smogowy opublikował Barometr Programu Czyste Powietrze, który będzie aktualizowany co tydzień. Celem uruchomionego […]

Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji dotyczące cyfryzacji energetyki

Przedstawiciele Izby: Stefan Kamiński – prezes zarządu, Jarosław Tworóg – wiceprezes zarządu i Paweł Pisarczyk – przewodniczący SIS-SG – 5 kwietnia 2024 r. – podczas spotkania z Miłoszem Motyką podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przekazali Stanowisko Izby dotyczące Cyfryzacji Energetyki.Izba postuluje w nim powrót na ścieżką wzrostu, która pozwoli Polsce do roku 2050 […]

Blok 910 z testami odbiorowymi PSE

Blok 910 MW w Jaworznie zrealizował wszystkie testy odbiorowe wymagane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Spełnienie testów PSE pozwala prowadzić bez ograniczeń komercyjną eksploatację jednostki. Przeprowadzone testy wynikały z udzielonej koncesji, umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi oraz wymagań określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. TAURON po podpisaniu ugody z Rafako, przejął w marcu […]