wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Automatyka Elektroenergetyczna numer 12/2020

Nowe możliwości testowania funkcji lokalizacji miejsca zwarcia na podstawie fali wędrującej (travelling wave) (DOI 10.15199/74.2020.12.4) Christopher Pritchard, Heinz Lampl, Thomas Hensler Zobacz więcej Słowa kluczowe: fala wędrująca (travelling wave), lokalizacja miejsca zwarcia, zabezpieczenie, testowanie zabezpieczeń, testowanie współbieżności 2 końców Lokalizacja miejsca zwarcia na długich liniach przesyłowych na podstawie fal wędrujących (travelling waves) okazała się dokładną […]

Automatyka Elektroenergetyczna numer 9/2020

Elementy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w głębi sieci SN (DOI 10.15199/74.2020.9.9) Zdzisław Koszkul Zobacz więcej Słowa kluczowe: stacja transformatorowa SN/nn, złącze kablowe SN, łącznik zdalnie sterowany SN, wskaźnik zwarcia, detekcja zwarcia, sensor prądowy i napięciowy, zabezpieczenie, komunikacja i sterowanie, SCADA, FDIR Artykuł podejmuje próbę omówienia nowego podejścia do wyposażania obiektów elektroenergetycznych takich jak: stacje transformatoro­we SN/nn […]

Automatyka Elektroenergetyczna numer 6/2020

Testowanie funkcji różnicowej z wykorzystaniem przebiegów uzyskanych w modelu sieci SN (DOI 10.15199/74.2020.6.5) Maciej Rosocha, Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Karol Kurek, Stanisław Handzlik Zobacz więcej Słowa kluczowe: zabezpieczenie rożnicowe, PSCAD, modelowanie systemu elektroenergetycznego, testowanie zabezpieczeń W artykule zaprezentowano model sieci SN wykonany w programie PSCAD oraz jego wykorzystanie do testowania funkcji różnicowej zabezpieczenia 7UT512. Badania […]

Automatyka Elektroenergetyczna numer 3/2020

Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne wdrożenia instalacji mikrosieci w zakładzie przemysłowym i infrastrukturze krytycznej (DOI 10.15199/74.2020.3.3) Rafał Kuźniak Zobacz więcej Słowa kluczowe: mikrosieć, system sterowania i nadzoru, magazyn energii, efektywność energetyczna, niezawodność zasilania Rosnące koszty energii elektrycznej oraz szeroka dostępność odnawialnych źródeł energii, wzmacniają trend decentralizacji wytwarzania energii i powstawania małych, autonomicznych systemów elektroenergetycznych, czyli […]