Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP

W dniu 16 lutego 2022 r. w odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze KAE SEP w formie wideokonferencji. Posiedzenie odbyło się na platformie ZOOM, obsługiwanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Zalogowanych członków Komitetu (29 osób), przewodniczącego KAE SEP – prof. dr. hab. inż. Eugeniusza Rosołowskiego, wiceprezesa SEP dr. inż. Krzysztofa Wolińskiego oraz sekretarza generalnego SEP dr. inż. Jacka […]

Uroczystość Jubileuszu 70-lecia Oddziału Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Uroczystość Jubileuszu 70-lecia Oddziału Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W dniu 11 grudnia 2021 r., w Hotelu Biały w Wałbrzychu, odbyła się uroczystość z okazji 70-lecia powołania i działalności Oddziału Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który formalnie powołano 4 lipca 1951 r., ale samodzielną i autonomiczną działalność statutową rozpoczął dopiero 8 grudnia 1951 r . Wśród grona gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli: wiceminister […]

Innowacyjne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i materiałowe w budownictwie

Politechnika Świętokrzyska, Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz ze stowarzyszeniami techniczno-naukowymi: PZITB, PZITS, SITK oraz SEP, działającymi w Kielcach byli organizatorami Konferencji Szkoleniowej. Program Konferencji Szkoleniowej obejmował: 1. Część I – PZITS – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych „Rola audytu energetycznego w termomodernizacji budynków” – dr inż. Sylwia Wciślik, 2. Część II – SITK […]

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP

komitet automatyki elektroenergetycznej SEP

W dniu 16 lutego 2022 r. w odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze KAE SEP w formie wideokonferencji. Posiedzenie odbyło się na platformie ZOOM. Obrady otworzył prof. Eugeniusz Rosołowski, który przedstawił syntetyczne sprawozdanie z działalności Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP w upływającej kadencji 2018-2022. Przypomniał skład prezydium KAE SEP oraz skład zespołu ds. organizacji konferencji i seminariów. Działalność […]