Międzynarodowe Targi Poznańskie

W dniach 25–27 kwietnia 2022 r. na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się następujące edycje Targów: greenPOWER, EXPOPOWER, Instalacje, SAWO, SECUREX 2022, Poznań Media Expo. W obecnej edycji udział wzięło prawie 500 wystawców. Zaprezentowane zostały najnowsze rozwiązania oraz kompleksowe oferty wiodących producentów i dostawców urządzeń, technologii i usług w zakresie: odnawialnych źródeł energii, w tym […]

II Konferencja „Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa”

W dniach 12 i 13 maja 2022 r. odbyła się druga edycja konferencji poświęconej zagadnieniom automatyki zabezpieczeniowej w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Uczestnicy spotkali się w Wiśle w Hotelu Gołębiewski. W obradach uczestniczyło ponad 120 osób reprezentujących: służby zabezpieczeniowe operatora sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, ośrodki badawcze […]

II Konferencja „Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa”

W dniach 12 i 13 maja 2022 r.  odbyła się druga edycja konferencji poświęconej zagadnieniom automatyki zabezpieczeniowej w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Uczestnicy spotkali się w Wiśle. W obradach uczestniczyło ponad 120 osób, reprezentujących: służby zabezpieczeniowe operatora sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, ośrodki badawcze i akademickie, dostawców […]

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP

W dniu 16 lutego 2022 r. w odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze KAE SEP w formie wideokonferencji. Posiedzenie odbyło się na platformie ZOOM, obsługiwanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Zalogowanych członków Komitetu (29 osób), przewodniczącego KAE SEP – prof. dr. hab. inż. Eugeniusza Rosołowskiego, wiceprezesa SEP dr. inż. Krzysztofa Wolińskiego oraz sekretarza generalnego SEP dr. inż. Jacka […]

Uroczystość Jubileuszu 70-lecia Oddziału Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Uroczystość Jubileuszu 70-lecia Oddziału Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W dniu 11 grudnia 2021 r., w Hotelu Biały w Wałbrzychu, odbyła się uroczystość z okazji 70-lecia powołania i działalności Oddziału Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który formalnie powołano 4 lipca 1951 r., ale samodzielną i autonomiczną działalność statutową rozpoczął dopiero 8 grudnia 1951 r . Wśród grona gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli: wiceminister […]

Innowacyjne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i materiałowe w budownictwie

Politechnika Świętokrzyska, Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz ze stowarzyszeniami techniczno-naukowymi: PZITB, PZITS, SITK oraz SEP, działającymi w Kielcach byli organizatorami Konferencji Szkoleniowej. Program Konferencji Szkoleniowej obejmował: 1. Część I – PZITS – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych „Rola audytu energetycznego w termomodernizacji budynków” – dr inż. Sylwia Wciślik, 2. Część II – SITK […]

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP

komitet automatyki elektroenergetycznej SEP

W dniu 16 lutego 2022 r. w odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze KAE SEP w formie wideokonferencji. Posiedzenie odbyło się na platformie ZOOM. Obrady otworzył prof. Eugeniusz Rosołowski, który przedstawił syntetyczne sprawozdanie z działalności Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP w upływającej kadencji 2018-2022. Przypomniał skład prezydium KAE SEP oraz skład zespołu ds. organizacji konferencji i seminariów. Działalność […]