Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Gorzowskiego SEP im. kol. mgr. inż. Jerzego Szmyta

Dnia 24 czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Gorzowskiego SEP oraz jubileusz 45-lecia Oddziału Gorzowskiego SEP. Prezes kol. Eugeniusz Kaczmarek powitał delegatów i gości, wiceprezesa SEP, a jednocześnie przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Rady w Poznaniu kol. Kazimierza Pawlickiego i wiceprezesa SEP i jednocześnie redaktora naczelnego Wiadomości Elektrotechnicznych dr. inż. Krzysztofa […]

Rozstrzygnięto „Konkurs na najaktywniejszy Oddział SEP”

Centralna Komisja Oddziałów i Kół SEP pod przewodnictwem kol. Andrzeja Klaczkowskiego ogłosiła wyniki „Konkursu na najaktywniejszy Oddział SEP” za lata 2019– 2021. W konkursie uczestniczyły następujące Oddziały: Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji, a także Krakowski, Nowohucki, Piotrkowski, Poznański, Radomski i Wrocławski. Uroczyste wręczenie statuetek oraz dyplomów nastąpi podczas obrad XL WZD w Bydgoszczy. Gratulujemy wyróżnionym Oddziałom.

Konferencja naukowo-techniczna „Współczesna problematyka sieci średnich napięć 2022”

W dniach od 28 do 30 czerwca 2022 r. w Hotelu Grape Town w Zielonej Górze odbyła się konferencja poświęcona nowym rozwiązaniom zastosowanym w zabezpieczeniach elektroenergetycznych i aparaturze pomiarowej stosowanej w sieciach średnich napięć. Organizatorem konferencji była firma LUMEL z Zielonej Góry, która w październiku 2020 r. Współorganizatorem był Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. Patronat naukowy […]

Seminarium szkoleniowe „Nowoczesne rozwiązania w sieciach elektroenergetycznych” ELSEP 2022

W dniu 25 maja 2022 r. w Auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej odbyła się już XIX edycja seminarium szkoleniowego kadry inżynieryjno–technicznej poświęconego zagadnieniom eksploatacji: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Organizatorami seminarium byli: Komisja Szkoleniowa Oddziału Białostockiego SEP, PGE Dystrybucja, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oraz Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (POIIB). Patronat honorowy sprawowała JM Rektor […]

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Olsztyńskiego SEP w Olsztynie

W dniu 20 maja 2022 r. w Domu Technika Warmińsko-Mazurskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie, w pierwszym terminie, odbyło się XXXVI Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zgromadzenie otworzył prezes Oddziału kol. Jarosław Kantel powitaniem zaproszonych gości, delegatów, członków ustępującego Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W WZDO Oddziału Olsztyńskiego SEP […]

Międzynarodowe Targi Poznańskie

W dniach 25–27 kwietnia 2022 r. na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się następujące edycje Targów: greenPOWER, EXPOPOWER, Instalacje, SAWO, SECUREX 2022, Poznań Media Expo. W obecnej edycji udział wzięło prawie 500 wystawców. Zaprezentowane zostały najnowsze rozwiązania oraz kompleksowe oferty wiodących producentów i dostawców urządzeń, technologii i usług w zakresie: odnawialnych źródeł energii, w tym […]

II Konferencja „Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa”

W dniach 12 i 13 maja 2022 r. odbyła się druga edycja konferencji poświęconej zagadnieniom automatyki zabezpieczeniowej w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Uczestnicy spotkali się w Wiśle w Hotelu Gołębiewski. W obradach uczestniczyło ponad 120 osób reprezentujących: służby zabezpieczeniowe operatora sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, ośrodki badawcze […]

II Konferencja „Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa”

W dniach 12 i 13 maja 2022 r.  odbyła się druga edycja konferencji poświęconej zagadnieniom automatyki zabezpieczeniowej w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Uczestnicy spotkali się w Wiśle. W obradach uczestniczyło ponad 120 osób, reprezentujących: służby zabezpieczeniowe operatora sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, ośrodki badawcze i akademickie, dostawców […]

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP

W dniu 16 lutego 2022 r. w odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze KAE SEP w formie wideokonferencji. Posiedzenie odbyło się na platformie ZOOM, obsługiwanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Zalogowanych członków Komitetu (29 osób), przewodniczącego KAE SEP – prof. dr. hab. inż. Eugeniusza Rosołowskiego, wiceprezesa SEP dr. inż. Krzysztofa Wolińskiego oraz sekretarza generalnego SEP dr. inż. Jacka […]

Uroczystość Jubileuszu 70-lecia Oddziału Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Uroczystość Jubileuszu 70-lecia Oddziału Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W dniu 11 grudnia 2021 r., w Hotelu Biały w Wałbrzychu, odbyła się uroczystość z okazji 70-lecia powołania i działalności Oddziału Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który formalnie powołano 4 lipca 1951 r., ale samodzielną i autonomiczną działalność statutową rozpoczął dopiero 8 grudnia 1951 r . Wśród grona gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli: wiceminister […]