wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Drugi doktorat z historii elektrotechniki Pracowni Historycznej SEP

W dniu 28 czerwca 2022 r. w Instytucie Historii Nauki (IHN) PAN w Warszawie odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. historii Piotra Rataja, członka Pracowni Historycznej SEP w Opolu „Rozwój elektrotechniki we Lwowie do początku I wojny światowej (elektryfikacja – ruch stowarzyszeniowy – szkolnictwo wyższe)”. Komisji doktorskiej przewodniczył prof. Zbigniew Tucholski, kierownik Pracowni Historii Techniki […]

Gratulacje z okazji jubileuszu Wiadomości Elektrotechnicznych od Pracowni Historycznej SEP

W 2023 r. roku zasłużone czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich Wiadomości Elektrotechniczne świętuje okrągły jubileusz 90-lecia swej działalności. Powstało w 1933 r. jako czasopismo skierowane początkowo tylko do techników i monterów. Wypełniło tym samym na polskim rynku prasowym ważną lukę, którą zajmuje do dzisiaj. Z czasem rozpoczęły się w nim ukazywać materiały o wyraźnie inżynierskim charakterze. […]

Zebranie plenarne Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP

W dniu 2 lutego 2023 r. odbyło się zebranie plenarne KAE SEP w formie stacjonarnej (sala posiedzeń Zarządu Głównego SEP) i wideokonferencji na platformie ZOOM, obsługiwanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Członków Komitetu (26 osób) oraz sekretarza generalnego SEP dr. inż. Jacka Nowickiego powitał przewodniczący KAE SEP – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski. Uczestnicy minutą […]

XXV Jubileuszowe Sympozjum Oddziału Poznańskiego SEP „Sieci i instalacje 2022”

W dniach 23 i 24 listopada 2022 r. w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu odbyło się XXV Jubileuszowe Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”. Sympozja te – zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją – stanowią forum wymiany doświadczeń między specjalistami szeroko pojętej elektryki: elektrotechników, energetyków, elektroników, teletechników, automatyków, informatyków. […]

XIII Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS 2022

W Centrum Targowo–Wystawienniczym Targów Lubelskich na terenie Parku Ludowego odbyły się w dniach 15-17 listopada 2022 r. Targi Energetyczne ENERGETICS. Swoje wyroby prezentowało prawie 120 wystawców polskich oraz z Litwy. Głównym partnerem Targów było PGE Dystrybucja. Patronat nad targami objęli: Urząd Regulacji Energetyki oraz wojewoda lubelski, marszałek województwa lubelskiego i prezydent Miasta Lublina. Oficjalne otwarcie […]

Odsłonięcie pomnika hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce

W dniu 18 listopada 2022 r. został uroczyście odsłonięty pierwszy w Polsce – pomnik hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce, w powiecie krasnostawskim. Organizatorem uroczystości byli: wójt Gminy Żółkiewka, Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki oraz Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce. Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika hetmana Stanisława Żółkiewskiego przewodniczył prof. Andrzej Wac-Włodarczyk z Politechniki Lubelskiej, który był także […]

XXIV Ogólnopolska Konferencja Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce 2022

W dniach od 12 do 14 października 2022 r. w miejscowości Falenty k. Warszawy odbyła się kolejna konferencja poświęcona automatyce elektroenergetycznej. Patronem honorowym obrad była firma Elektrometal Energetyka z Warszawy, której rodowód sięga roku 1948, zaś Dział Energetyka istnieje od 2013 r. W spotkaniu uczestniczyło blisko 190 osób, które reprezentowały energetykę zawodową i przemysłową, środowiska […]

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Gorzowskiego SEP im. kol. mgr. inż. Jerzego Szmyta

Dnia 24 czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Gorzowskiego SEP oraz jubileusz 45-lecia Oddziału Gorzowskiego SEP. Prezes kol. Eugeniusz Kaczmarek powitał delegatów i gości, wiceprezesa SEP, a jednocześnie przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Rady w Poznaniu kol. Kazimierza Pawlickiego i wiceprezesa SEP i jednocześnie redaktora naczelnego Wiadomości Elektrotechnicznych dr. inż. Krzysztofa […]

Rozstrzygnięto „Konkurs na najaktywniejszy Oddział SEP”

Centralna Komisja Oddziałów i Kół SEP pod przewodnictwem kol. Andrzeja Klaczkowskiego ogłosiła wyniki „Konkursu na najaktywniejszy Oddział SEP” za lata 2019– 2021. W konkursie uczestniczyły następujące Oddziały: Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji, a także Krakowski, Nowohucki, Piotrkowski, Poznański, Radomski i Wrocławski. Uroczyste wręczenie statuetek oraz dyplomów nastąpi podczas obrad XL WZD w Bydgoszczy. Gratulujemy wyróżnionym Oddziałom.

Konferencja naukowo-techniczna „Współczesna problematyka sieci średnich napięć 2022”

W dniach od 28 do 30 czerwca 2022 r. w Hotelu Grape Town w Zielonej Górze odbyła się konferencja poświęcona nowym rozwiązaniom zastosowanym w zabezpieczeniach elektroenergetycznych i aparaturze pomiarowej stosowanej w sieciach średnich napięć. Organizatorem konferencji była firma LUMEL z Zielonej Góry, która w październiku 2020 r. Współorganizatorem był Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. Patronat naukowy […]