XXV Jubileuszowe Sympozjum Oddziału Poznańskiego SEP „Sieci i instalacje 2022”

W dniach 23 i 24 listopada 2022 r. w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu odbyło się XXV Jubileuszowe Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”. Sympozja te – zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją – stanowią forum wymiany doświadczeń między specjalistami szeroko pojętej elektryki: elektrotechników, energetyków, elektroników, teletechników, automatyków, informatyków. […]

XIII Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS 2022

W Centrum Targowo–Wystawienniczym Targów Lubelskich na terenie Parku Ludowego odbyły się w dniach 15-17 listopada 2022 r. Targi Energetyczne ENERGETICS. Swoje wyroby prezentowało prawie 120 wystawców polskich oraz z Litwy. Głównym partnerem Targów było PGE Dystrybucja. Patronat nad targami objęli: Urząd Regulacji Energetyki oraz wojewoda lubelski, marszałek województwa lubelskiego i prezydent Miasta Lublina. Oficjalne otwarcie […]

Odsłonięcie pomnika hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce

W dniu 18 listopada 2022 r. został uroczyście odsłonięty pierwszy w Polsce – pomnik hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce, w powiecie krasnostawskim. Organizatorem uroczystości byli: wójt Gminy Żółkiewka, Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki oraz Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce. Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika hetmana Stanisława Żółkiewskiego przewodniczył prof. Andrzej Wac-Włodarczyk z Politechniki Lubelskiej, który był także […]

XXIV Ogólnopolska Konferencja Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce 2022

W dniach od 12 do 14 października 2022 r. w miejscowości Falenty k. Warszawy odbyła się kolejna konferencja poświęcona automatyce elektroenergetycznej. Patronem honorowym obrad była firma Elektrometal Energetyka z Warszawy, której rodowód sięga roku 1948, zaś Dział Energetyka istnieje od 2013 r. W spotkaniu uczestniczyło blisko 190 osób, które reprezentowały energetykę zawodową i przemysłową, środowiska […]

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Gorzowskiego SEP im. kol. mgr. inż. Jerzego Szmyta

Dnia 24 czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Gorzowskiego SEP oraz jubileusz 45-lecia Oddziału Gorzowskiego SEP. Prezes kol. Eugeniusz Kaczmarek powitał delegatów i gości, wiceprezesa SEP, a jednocześnie przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Rady w Poznaniu kol. Kazimierza Pawlickiego i wiceprezesa SEP i jednocześnie redaktora naczelnego Wiadomości Elektrotechnicznych dr. inż. Krzysztofa […]

Rozstrzygnięto „Konkurs na najaktywniejszy Oddział SEP”

Centralna Komisja Oddziałów i Kół SEP pod przewodnictwem kol. Andrzeja Klaczkowskiego ogłosiła wyniki „Konkursu na najaktywniejszy Oddział SEP” za lata 2019– 2021. W konkursie uczestniczyły następujące Oddziały: Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji, a także Krakowski, Nowohucki, Piotrkowski, Poznański, Radomski i Wrocławski. Uroczyste wręczenie statuetek oraz dyplomów nastąpi podczas obrad XL WZD w Bydgoszczy. Gratulujemy wyróżnionym Oddziałom.

Konferencja naukowo-techniczna „Współczesna problematyka sieci średnich napięć 2022”

W dniach od 28 do 30 czerwca 2022 r. w Hotelu Grape Town w Zielonej Górze odbyła się konferencja poświęcona nowym rozwiązaniom zastosowanym w zabezpieczeniach elektroenergetycznych i aparaturze pomiarowej stosowanej w sieciach średnich napięć. Organizatorem konferencji była firma LUMEL z Zielonej Góry, która w październiku 2020 r. Współorganizatorem był Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. Patronat naukowy […]

Seminarium szkoleniowe „Nowoczesne rozwiązania w sieciach elektroenergetycznych” ELSEP 2022

W dniu 25 maja 2022 r. w Auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej odbyła się już XIX edycja seminarium szkoleniowego kadry inżynieryjno–technicznej poświęconego zagadnieniom eksploatacji: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Organizatorami seminarium byli: Komisja Szkoleniowa Oddziału Białostockiego SEP, PGE Dystrybucja, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oraz Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (POIIB). Patronat honorowy sprawowała JM Rektor […]

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Olsztyńskiego SEP w Olsztynie

W dniu 20 maja 2022 r. w Domu Technika Warmińsko-Mazurskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie, w pierwszym terminie, odbyło się XXXVI Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zgromadzenie otworzył prezes Oddziału kol. Jarosław Kantel powitaniem zaproszonych gości, delegatów, członków ustępującego Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W WZDO Oddziału Olsztyńskiego SEP […]

Międzynarodowe Targi Poznańskie

W dniach 25–27 kwietnia 2022 r. na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się następujące edycje Targów: greenPOWER, EXPOPOWER, Instalacje, SAWO, SECUREX 2022, Poznań Media Expo. W obecnej edycji udział wzięło prawie 500 wystawców. Zaprezentowane zostały najnowsze rozwiązania oraz kompleksowe oferty wiodących producentów i dostawców urządzeń, technologii i usług w zakresie: odnawialnych źródeł energii, w tym […]